Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Danh sách sinh viên lớp DHCK3 và DHCK2TC thực hiện đồ án Công nghệ chế tạo máy

Chào các Bạn sinh viên DHCK3 và DHCK2TC
Đường dẫn sau là danh sách sinh viên thực hiện ĐA CNCTM học kỳ 1 năm học 2010-2011:
https://sites.google.com/site/cnctmhui/home
Các Bạn vào web xem hướng dẫn và thực hiện cho đúng nhé.
Good luck
nguyentuanhung